Ouderraad

Wat is dat, de ouderraad?

In de Ouderraad zitten ouders van kinderen uit de kleuterschool en de lagere school. Als ouderraad vertegenwoordigen wij alle ouders en kunnen wij de schoolraad adviseren betreffende volgende thema's:

  • algemene organisatie van de school
  • communicatie tussen school en ouders
  • welzijn en veiligheid op school (bv. pesten, speelplaats, infrastructuur)
  • verkeersveiligheid
  • diversiteit
  • de organisatie van buitenschoolse activiteiten (bv. uitstapjes)
  • deelname van (groot)ouders in de klas (bv. leesouders)
  • milieu en gezondheid

 

Op de hoogte blijven.

  • Op deze website vind je de naam en foto van alle leden en het e-mailadres van de Ouderraad.

  • Op Smartschool vind je, naast deze info, de vergaderdata en agendapunten, alsook elk vergaderverslag. Dit kan je raadplegen via het Intradesk.

 

Ook jouw voorstellen en suggesties zijn belangrijk! Vragen? Zorgen? Ideeën? Spreek ons aan of stuur een e-mail naar ouderraad@victorvdw.be of stuur een bericht via Smartschool naar 'ouderraad'.

 

gh