Victors Vrienden

De vriendenkring 'Victors Vrienden VZW' bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, personeelsleden, externe sympathisanten, ... die de school een warm hart toedragen.

Zij verrichten hand- en spandiensten bij de organisatie van de verschillende activiteiten die jaarlijks doorgaan in onze school zoals het schoolfeest, de rommelmarkt, de quizavond, ...

De opbrengst van al deze activiteiten wordt integraal besteed aan de sponsoring van leerlingengebonden initiatieven en projecten.

 

Wie zich geroepen voelt om toe te treden tot onze vriendenkring, kan contact opnemen met onze voorzitter Roel Van den Broeck.

 

De leerlingen en het schoolteam danken u alvast van harte!

 

Victors vrienden