Victors kinderraad

Victors kinderraad

Onze kinderraad gaat elk schooljaar in de maand oktober van start.
De burgemeesterkandidaten van het zesde leerjaar stellen hun actiepunten voor en nadien volgen de burgemeesterverkiezingen. De verkozen leerling wordt de voorzitter van onze kinderraad: Victors Kinderburgemeester.
Daarnaast worden er ook in elke klas twee afgevaardigden (en een reserve) gekozen die gedurende dat schooljaar in de kinderraad zullen zetelen.

De kinderraad komt, onder begeleiding van enkele leerkrachten, maandelijks samen om voorstellen vanuit de leerlingen te bespreken. Nadien volgt er ook een bespreking en evaluatie met de directeur. Alle leden van de kinderraad brengen nadien verslag uit in hun eigen klas.

Ideetjes worden verzameld in een ideeënbus per klas. Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij het leven in onze school. De kinderraad geeft hen inspraak en ze voelen zich hierdoor gehoord en gewaardeerd. Niet onbelangrijk voor onze kinderen!

Enkele uitgewerkte ideetjes/voorstellen vanuit de kinderraad:

  • sporttoernooi onder de middag: tussen 2 vuren, levend dammen, ...
  • muziek op de speelplaats
  • geldinzameling om de speelplaats te verfraaien (Tekenfund)
  • carnavalsweek
  • ... 

 

Kinderraad