Instapmomenten

Infoavonden instappers

Voor peuters die voor de eerste keer naar school gaan zijn er 7 instapmomenten per schooljaar.
De peuters zijn op hun instapmoment 2,5 jaar.

Wanneer het instapmoment van uw kind nadert zal u een uitnodiging krijgen voor een infomoment in de peuterklas. Wij vertellen u over de klaswerking, het dagverloop en de werking over onze school. Uiteraard krijgt u alle praktische informatie over wat er in de boekentas hoort, zindelijkheid in de peuterklas, aandoen van gemakkelijke kledij om naar school te gaan en de momenten van kleuterturnen.

 

Eerste schooldag
Geplande infomomenten instapklas

De infomomenten van schooljaar 2022-2023 worden later bekend gemaakt. Ouders worden voor deze infomomenten persoonlijk uitgenodigd door de school enkele weken voor het instapmoment.

 

Juf Sylvie heeft een filmpje gemaakt waarin zij de klas toont aan de peuters. Dit kan je op voorhand al even met uw peuter bekijken.

Instapmomenten: De eerste keer naar school...

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dit volgende data:

  • donderdag 1 september 2022

  • maandag 7 november 2022

  • maandag 9 januari 2023

  • woensdag 1 februari 2023

  • maandag 27 februari 2023

  • maandag 17 april 2023

  • maandag 22 mei 2023