Instapmomenten

Infoavonden instappers

Voor peuters die voor de eerste keer naar school gaan zijn er 7 instapmomenten per schooljaar.
De peuters zijn op hun instapmoment 2,5 jaar.

Wanneer het instapmoment van uw kind nadert zal u een uitnodiging krijgen voor een infomoment in de peuterklas. Wij vertellen u over de klaswerking, het dagverloop en de werking over onze school. Uiteraard krijgt u alle praktische informatie over wat er in de boekentas hoort, zindelijkheid in de peuterklas, aandoen van gemakkelijke kledij om naar school te gaan en de momenten van kleuterturnen.

 

Eerste schooldag
Geplande infomomenten instapklas

Kinderen die op 16 november 2,5 jaar zijn mogen instappen. Dat betekent dat kinderen geboren vóór 17 mei 2018 die dag mogen instappen.

Omdat een fysiek bezoek aan de klas niet kan doorgaan omwille van coronamaatregelen, heeft juf Sylvie een filmpje gemaakt waarin zij de klas toont aan de peuters. Juf Sylvie zal dit in de loop van volgende week doorsturen aan de nieuwe instappers. Houd dus zeker uw mailbox in het oog.

Instapmomenten: De eerste keer naar school...

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dit volgende data:

 • dinsdag 1 september 2020
 • maandag 9 november 2020
  door verlenging herfstvakantie
  wordt dit maandag 16 november 2020
 • maandag 4 januari 2021
 • maandag 1 februari 2021
 • maandag 22 februari 2021
 • maandag 19 april 2021
 • maandag 17 mei 2021