Instapmomenten

Infoavonden instappers

Voor peuters die voor de eerste keer naar school gaan zijn er 7 instapmomenten per schooljaar.
De peuters zijn op hun instapmoment 2,5 jaar.

Wanneer het instapmoment van uw kind nadert zal u een uitnodiging krijgen voor een infomoment in de peuterklas. Wij vertellen u over de klaswerking, het dagverloop en de werking over onze school. Uiteraard krijgt u alle praktische informatie over wat er in de boekentas hoort, zindelijkheid in de peuterklas, aandoen van gemakkelijke kledij om naar school te gaan en de momenten van kleuterturnen.

 

Eerste schooldag
Geplande infomomenten instapklas

Volgt later afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Instapmomenten: De eerste keer naar school...

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dit volgende data:

  • dinsdag 1 september 2020
  • maandag 9 november 2020
  • maandag 4 januari 2021
  • maandag 1 februari 2021
  • maandag 22 februari 2021
  • maandag 19 april 2021
  • maandag 17 mei 2021