Instapmomenten

Infoavonden instappers

Voor peuters die voor de eerste keer naar school gaan zijn er 7 instapmomenten per schooljaar.
De peuters zijn op hun instapmoment 2,5 jaar.

Wanneer het instapmoment van uw kind nadert zal u een uitnodiging krijgen voor een infomoment in de peuterklas. Wij vertellen u over de klaswerking, het dagverloop en de werking over onze school. Uiteraard krijgt u alle praktische informatie over wat er in de boekentas hoort, zindelijkheid in de peuterklas, aandoen van gemakkelijke kledij om naar school te gaan en de momenten van kleuterturnen.

 

Eerste schooldag
Geplande infomomenten instapklas

Juf Sylvie heeft een filmpje gemaakt waarin zij de klas toont aan de peuters. Dit kan je op voorhand al even met uw peuter bekijken.

Instapmomenten: De eerste keer naar school...

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn dit volgende data:

  • woensdag 1 september
  • maandag 8 november
  • maandag 10 januari
  • dinsdag 1 februari
  • maandag 7 maart
  • dinsdag 19 april
  • maandag 16 mei