De schoolraad

De schoolraad is een verplicht advies- en overlegorgaan binnen elke school van het GO!, waarbinnen de directeur zetelt met raadgevende stem.
Hij is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders (3 leden) en het personeel (3 leden). Zij coöpteren op hun beurt 2 leden uit de lokale gemeenschap.
Deze vertegenwoordiging wordt voor een periode van 4 jaar samengesteld d.m.v. van verkiezingen die door de directeur worden georganiseerd.

 

Bevoegdheden van de schoolraad
De schoolraad kan over de volgende punten advies uitbrengen aan de directeur:

 • de algemene organisatie van de school
 • de werving van leerlingen
 • de organisatie van extra-muros en parascolaire activiteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan
 • de schoolinfrastructuur

De schoolraad kan over de volgende punten in overleg gaan met de directeur:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • de organisatie van niet-lesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op school
 • het schoolreglement

De schoolraad heeft tevens het recht informatie op te vragen over beslissingen van de directeur en het schoolbestuur (Raad van Bestuur van Scholengroep 5) die een invloed hebben op de schoolwerking. Het beslissingsrecht blijft echter in handen van het schoolbestuur.

 

Huidige samenstelling van onze schoolraad:

 • Ouders: Gertie Flies (voorzitter) - Thomas Pluymers - Murielle Mattelaer
 • Personeel: Nancy De Smet - Sofie Geens (ondervoorzitter) - Veronique Vermeiren (secretaris)
 • Gecoöpteerden: Loubna Ahanach - Roberta Vanroy