Corona

Sluiting school (29 maart 2021)

SCHOOL GESLOTEN! Onze school is omwille van extra coronamaatregelen gesloten in de week van 29 maart tot en met 2 april. Hopelijk zorgt deze paaspauze ervoor dat we het virus snel klein krijgen  en volgen er snel betere tijden. Wij hopen dan ook na de paasvakantie, op maandag 19 april, opnieuw te kunnen herstarten.
Er wordt wel noodopvang voorzien voor ouders met een essentieel beroep. Het gaat om één bubbel van 10 kleuters. Deze bubbel blijft gedurende de ganse week ongewijzigd.

Vaccinatiecampagne (23 maart 2021)

Een duidelijke uitleg over hoe de vaccinaties in zijn werk zullen gaan.
Dit werd opgesteld in samenwerking met WABLIEFT en CBE Open School.

Corona-update: extra maatregelen (22 maart 2021)

Gisteren omstreeks 19 uur werden er nog extra maatregelen afgekondigd in het onderwijs om de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken.

Concreet voor onze school:

 • De schoolpoort opent ’s ochtends pas om 8u15. Er zal geen ochtendspeeltijd zijn. De kinderen van de lagere school gaan meteen in de rij staan en de kleuters gaan meteen naar de klas.
 • De voor- en naschoolse opvang wordt stopgezet tot aan de paasvakantie vanaf woensdag 24 maart.
 • De speeltijden worden gesplitst in afgebakende zones.
 • De lessen levensbeschouwelijke vakken zullen niet voor alle kinderen kunnen doorgaan aangezien we geen klasbubbels mogen mengen.
 • De zwemlessen per klasbubbel kunnen doorgaan.
 • Mondmasker voor de derde graad overal op school.
 • De reeds eerder genomen maatregelen blijven gelden.

De beslisboom van Covid-19: Wanneer mag mijn kind naar school? (kleuterschool)
vanaf 25 januari

De beslisboom van Covid-19: Wanneer mag mijn kind naar school? (lagere school)
vanaf 25 januari

lager

VERWITTIG de school als je kind moet thuisblijven omwille van een vermoeden van corona.

Wacht je zelf op het resultaat van jouw test?
Je kind mag naar school, tenzij de huisarts daar anders over beslist.

Wacht je op het testresultaat van je kind?
Dan blijft hij/zij thuis.

corona

Coronamaatregelen op Victor Van de Walle

1. Studie

Na overleg met onze preventieadviseur werd beslist om de voor- en naschoolse opvang op te schorten. Dit gaat in vanaf woensdag 24 maart. Klasbubbels mogen niet gemengd worden en dat is in de opvang wel het geval.

De schoolpoort zal pas openen om 8u15. De kinderen van de lagere school gaan meteen naar hun klasrij en de kleuters gaan meteen naar hun klas. Er is dus geen ochtendspeeltijd meer.

Na school dienen de kinderen meteen opgehaald te worden.

2. Aan de schoolpoort:

 • Ouders en derden dragen een mondmasker aan de schoolpoort en bij het betreden van de school.
 • Aan de schoolpoort zal de social distance gerespecteerd dienen te worden. Ook voorzien we éénrichtingsverkeer aan de schoolpoort.
 • De handhygiëne blijft belangrijk bij het betreden en verlaten van de school.
kiss & go

3. Coronamaatregelen:

 • De handhygiëne blijft belangrijk: bij het betreden en verlaten van de school, na elk toiletbezoek, voor de maaltijd en na elke speeltijd.
 • Kinderen van de lagere school dragen binnen de school geen mondmasker. Enkel de kinderen van de derde graad dienen ten allen tijde een mondmasker te dragen binnen de schoolmuren.
 • De lokalen zullen voldoende geventileerd worden. Kleed uw kind dus warm aan want voor de veiligheid verluchten we de hele dag alle klassen. Het kan er dus fris zijn!
  laagjes
 • Wanneer de gelegenheid zich voordoet, zullen lessen in openlucht doorgaan.
 • De kleedkamer wordt na elke turnles ontsmet.
 • Warme maaltijden en fruitbedeling wordt voorlopig afgeschaft..

4. Werking tijdens de schooldag:

 • De speeltijden zullen gesplitst gebeuren in afgebakende zones. De speeltuigen mogen gebruikt worden.
 • De lessen levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en kleuterturnen zullen gewoon doorgaan. De lessen levensbeschouwelijke vakken zullen in eigen klasbubbel gebeuren met als gevolg dat de lestijden hiervan verminderen.
  Omwille van de verstrengde coronamaatregelen moet het aantal scholen per leerkracht beperkt worden. Voor ons houdt dit concreet in dat sommige leerkrachten van LBV (levensbeschouwelijke vakken), niet fysiek meer aanwezig zullen zijn op onze school. Zo zullen juf Helga en juf Naomi afstandsonderwijs voorzien tijdens deze lesmomenten. Op dat moment zitten de leerlingen bij een andere LBV leerkracht, die dit mee opvolgt.
 • Schooluitstappen mogen NIET meer doorgaan.
 • Gesprekken met leerkrachten, secretariaat, zorg en directie kunnen steeds na afspraak via het klasagenda of telefonisch. Alleen essentiële derden worden toegelaten op school.