Communicatie

Een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen wanneer er een goede samenwerking en communicatie is tussen beide opvoedingscentra, gezin en school.

Hoe verloopt deze communicatie?

1. Smartschool

Om die samenwerking tussen school en ouders vlot en binnen een veilige omgeving te laten verlopen, gebruiken wij het digitaal schoolplatform 'Smartschool'.

Alle brieven, uitnodigingen, ... ontvang je in je persoonlijke mailbox van Smartschool. Ook als je onderweg bent, blijf je betrokken bij de school dankzij de Smartschool App. Via de push notificaties worden jullie meteen op de hoogte gebracht van nieuwe berichten. Hou er rekening mee dat u ook meldingen krijgt van andere klassen omdat alle ouders alle brieven te lezen krijgen.

Indien u nog geen Smartschoolaccount hebt, aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar zorg@victorvdw.be. Juf Sofie G. helpt u dan verder bij het aanmaken van uw account.

2. Heen- en weerschriftje (kleuterschool)

Hierin vind je info rond speciale gebeurtenissen, informatie rond ophalen van jouw kleuter, behandelde thema's, ...

3. Schoolagenda (lagere school)

In de lagere school is de schoolagenda een belangrijke link tussen school en thuis. Deze wordt gebruikt om lessen en taken in te noteren. Er is ook ruimte voorzien voor opmerkingen, nota’s van ouders of leerkrachten.

We vragen dan ook om de schoolagenda dagelijks na te kijken en te paraferen.

Toetsenmap, werkboeken, … gaan op regelmatige basis (wekelijks – tweewekelijks) mee naar huis zodat u een duidelijk zicht heeft op de evolutie van uw kind.

4. Oudercontacten

A) Kleuterschool

Drie keer per schooljaar organiseren we in onze kleuterschool een oudercontact. Tijdens deze contactmomenten wordt het ontwikkelingsproces van de kleuter besproken a.d.h.v. observaties en het kindvolgsysteem.

De exacte data van deze oudercontacten kan je terugvinden op onze kalender.

B) Lagere school

Drie keer per schooljaar organiseren we in onze lagere school een oudercontact. Tijdens het gesprek zal de leerkracht duiden waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling en kan er afgesproken worden hoe en op welke vlakken de school en de ouders het kind eventueel verder kunnen ondersteunen. Bij deze contacten wordt er steeds een rapport uitgereikt.

Tijdens één schooljaar worden er in totaal 4 rapporten opgemaakt. Het derde rapport verloopt in principe zonder oudercontact.

De exacte data van deze oudercontacten kan je terugvinden op onze kalender.

Indien nodig zullen we u ook buiten deze momenten uitnodigen voor een gesprek.

5. Infoavonden

Regelmatig organiseren we ook gezamenlijke infoavonden op school.

  • algemene infoavond bij de start van een nieuw schooljaar
  • infoavonden rond meerdaagse uitstappen (GWP)
  • kennismakingsmoment voor ouders met peuters i.s.m. 'School in zicht'
  • proclamatie van het 6de leerjaar en de 3de kleuterklas
  • ...

6. Openklasjesdagen – wenmomentjes

We nodigen ouders met hun kind die voor het eerst naar school gaat, graag uit tijdens een wenmomentje om te komen kennis maken met de juf en de klasgenootjes.

7. Open deur… U bent steeds welkom!

Wanneer er zich een probleem stelt, kan je steeds voor of na schooltijd bij de juf/meester terecht voor een 'schoolpoortgesprekje'. Ook de zorgcoördinator staat voor, tijdens en na schooltijd ter beschikking. Zo wordt alles vlug uitgeklaard en kan samen naar een oplossing en mogelijkheden gezocht worden om je kind optimaal te begeleiden.