directeur Luc Stessens

Meester Luc is de directeur van onze school.

Voor vragen, inschrijvingen of opmerkingen kan u steeds bij hem terecht. 

bsgo.victorvandewalle@telenet.be

 


 

Beste ouders,

Onze school, GO! Victor Van de Walle is een school met een visie. Kwaliteit en respect voor iedereen staat centraal. Met het PPGO (pedagogisch project gemeenschapsonderwijs) als leidraad streven wij op school naar een optimale ontwikkeling van elk kind zowel lichamelijk, geestelijk, sociaal als cultureel door middel van :

⦁ kwaliteitsonderwijs : door te differentiëren  (werken naar eigen kunnen) geven we zowel aan de sterkere als aan de zwakkere leerlingen betere kansen.

⦁ veel aandacht voor beleefdheid, tucht en orde : duidelijke afspraken waaraan iedereen zich houdt.

⦁ adequaat computergebruik vanaf de eerste kleuterklas.

⦁ veel aandacht voor verkeersveiligheid : praktische verkeersopvoeding vanaf de kleuterklassen.

⦁ we zijn “COMPOST OK SCHOOL” : wij maken onze kinderen milieubewust en leren ze afval sorteren.

⦁ betrokkenheid en welbevinden : leerlingen en leerkrachten die zich goed voelen presteren beter!!

In naam van het ganse schoolteam wil ik u danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij zien er weer naar uit om ook dit schooljaar met uw zoon of dochter samen te werken en dit in een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen. 

 

Met vriendelijke groeten,

Luc Stessens

directeur