Schoolreglement

Onze leerlingen krijgen jaarlijks een samenvatting van dit reglement mee naar huis.

Onderaan vindt u het volledige reglement. Een papieren versie kan u bekomen op het secretariaat.