School in zicht

'School in zicht' maakt van scholen terug echte buurtscholen: scholen die een afspiegeling zijn van hun buurt.

Ouders gaan via 'School in zicht' samen op bezoek in scholen in hun buurt.

Ook tijdens de infoavond en de terugkomavond ontmoeten zij elkaar en krijgen zij informatie over het scholenaanbod.

 

Voor meer informatie klik op onderstaande website.

http://www.schoolinzicht.be/mechelen/index.html