Schoolreglement

Onze leerlingen krijgen jaarlijks een samenvatting van het schoolreglement.

Hier vindt u de link naar het volledige schoolreglement. Een papieren versie kan u bekomen op het secretariaat.

SCHOOLREGLEMENT 2018-2019