Saved by the bell op 5 oktober

Bekijk hier de foto's !! 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. Onderwijs maakt werk van gelijke kansen.  Daarom zetten we op de Internationale dag van de Leerkracht (5 oktober) niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerper.

Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf. Maar ook de miljoenen kinderen die geen toegang hebben tot basisonderwijs of lager secundair onderwijs verdienen onze aandacht.

Onze school laat dan ook op woensdag 5 oktober de schoolbel eens extra te luid rinkelen. Zo laten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed onderwijs.