Saved by the bell!

Op vrijdag 4 oktober deed onze school mee aan de actie 'Saved by the bell'.

De juffen en meesters stopten die dag 10 minuten sneller met lesgeven zodat we even konden stilstaan bij alle kinderen die niet naar school kunnen of mogen gaan.

De kinderen bliezen een zeepbel en hielden een wens voor deze kinderen in gedachten.

Hopelijk komen onze wensen uit!

Koofi is onze kinderburgemeester!

Op donderdag 3 oktober werd onze jaarlijkse burgemeesterverkiezing gehouden.

Alle kandidaten presenteerden hun ideeën voor onze school in de refter.

De kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar luisterden geboeid naar de plannen van de kandidaten.

Tijdens de middagspeeltijd mochten alle kinderen komen stemmen en nadien werd de verkiezingsuitslag bekendgemaakt ...

Koofi van 6A werd verkozen als burgemeester en beloofde al meteen om erg zijn best te doen voor onze school!

Pagina's